Distribution-Center-Emptying-or-Filling-containers-1

Situation: De viktigaste områdena i en Distributionscentral är godsmottagningen, lagringsområdet, plockområdet och utlastningsområdet. Manuellt arbete inom alla dessa områden kan orsaka problem med förslitningsskador på grund av dåliga arbetsställningar och tunga manuella lyft som utförs med hög intensitet.

Lösning: Vaculex har utvecklat specialiserade lösningar för att lösa dessa problem i respektive område. Utöver minskningen av arbetsskador brukar Vaculex lösningar också förbättra produktivitet och arbetstillfredsställelse.

Vaculex lösningar för distributionscentraler omfattar lösningar för: 
Lossning eller lastning av containers och trailers
Orderplockning i plockområden
Palletering
Avpalletering

DC distribution-center-manual

Exempel på lösningar

dc1Lossning eller lastning av containers och trailers

dc2Orderplockning i plockområden

dc4Palletering

dc3Avpalletering

dc5Kundberättelse – Jysk Centrallager

dc1

Lossning eller lastning av containers och trailers

dc2

Orderplockning i plockområden

dc4

Palletering

dc3

Avpalletering

dc5

Kundberättelse – Jysk Centrallager

Lossning eller lastning av containers och trailers

dt1

Ett vanligt problem vid godsmottagningen på en distributionscentral är lossning av löslastade containers och trailers. Detta är ett av de mest fysiskt krävande arbeten på en distributionscentral på grund av tunga lyft, hög intensitet och en arbetsmiljö som ofta är i behov av flera förbättringar.

draperthiiisVaculex har utvecklat en lyftlösning som minimerar belastningen för operatörerna, ökar produktiviteten och förbättrar arbetstillfredsställelsen. Lösningen, Vaculex ParceLift, är monterad på en teleskoperande bandtransportör som ofta redan finns installerad på distributionscentraler som arbetar med löslastade containers och trailers. Förutom att lösa lyftproblemen finns tillbehör till ParceLiften såsom belysning och värmeanläggning för att ytterligare förbättra arbetsförhållandena.

Ett växande antal distributionscentraler använder Vaculex ParceLift för att skapa en sund och attraktiv arbetsmiljö för personal som arbetar med lastning och lossning av containers och trailers.

Produkter som används:
Vaculex ParceLift

Orderplockning på plocktorg

orderpick safe

Plockprocessen är ofta den mest arbetskrävande aktiviteten på en distributionscentral och vanligen också en process där risken för arbetsrelaterade skador är hög.

Kvaliteten på orderplockningsprocessen är också en faktor som kommer att påverka nivån på distributionscentralens kundtillfredsställelse.

Stora och tunga kartonger kan lätt skadas om de hanteras manuellt på grund av svårigheten att hantera dem.

Vaculex har utvecklat specialiserade lösningar för att effektivt hantera lätta, tunga, stora och små kartonger i plockområden.

Lyftlösningen ger personalen hjälp att effektivt hantera de flesta av de olika förekommande kartongerna på en distributionscentral på ett säkert sätt .

Produkter som används: 
Vaculex TP
Traverssystem

Kundberättelse

Jysk Centrallager

“Det brukade vara ett väldigt fysiskt krävande arbete, men nu kan alla jobba här”

jyskDC
– Josephine Rogebrant, använder Vaculex TP

Kund:
Jysk är en internationell butikskedja som säljer “allt för hemmet” och omfattar cirka 1800 butiker i 35 länder världen över. Den totala personalstyrkan består av nästan 16000 anställda. Jysk centrallager i Nässjö, Sverige och Jysk centrallager i Uldum, Danmark använder sig av Vaculex lyftlösningar för att skapa en produktiv och hälsosam arbetsmiljö.

Bakgrund:
Jysk Centrallager i Nässjö hade tidigare en hög sjukfrånvaro och även vissa långtidssjukskrivna. Till stor del var detta på grund av skador som drabbade personalens rygg och axlar orsakade av att lyfta alltför många stora och tunga kartonger.

“På grund av alla tunga lyft var detta inte en attraktiv arbetsmiljö. Det är stor skillnad nu! “

caseDC2
– Michael Edh, Produktionschef

Lösning:
Jysk använder nu Vaculex lösningar för avpalletering och orderplockning för att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten.

Sjukfrånvaron har gått ned från 8-9 % till den lägsta siffran som de någonsin har haft (3 %). Vaculex lösningar får också personalen att arbeta i områden där de tidigare inte kunde arbeta på grund av alltför många tunga lyft. Jysk Centrallager i Nässjö har blivit en mycket mer attraktiv arbetsplats.

Gå till reference case

Palletering

Distribution-Center-Moving-parcels-from-conveyor-to-pallet

Flexibla palleteringslösningar är ibland nödvändiga på distributionscentraler. Även om detta inte är den mest frekventa verksamheten på en distributionscentral är risken för belastningsskador när du utför denna uppgift hög.

Vaculex har utvecklat specialiserade lyftlösningar för palletering som minskar förslitningsskadorna samt förbättrar produktiviteten.

Produkter som används:
Vaculex TP
Traverssystem

hamn2-2

Bagagehanteringslösningar hos Cruise Ship Ports (watch video)

Avpalletering

jysk3

Avpalletering är ofta en mycket repetitiv aktivitet där risken för förslitningsskador är hög. Att automatisera avpalleteringsprocessen är oftast inte den optimala lösningen i en distributionscentral på grund av att detta är utrymmeskrävande och dessutom minskar flexibiliteten.

Vaculex har utvecklat specialiserade lyftlösningar för avpalletering som har all den flexibilitet som krävs för uppgiften på distributionscentraler.

Produkter som används:
Vaculex TP
Traverssystem