På grund av den stora variationen av gods som hanteras på flygplatser så har mycket av lyftandet utförts manuellt.

Flera studier har visat att manuellt lyftande resulterar i förslitningsskador och andra skador på ryggraden vilket resulterar i hög sjukfrånvaro och i värsta fall sjukpension.Genom att utveckla redan existerande lyftlösningar för paketsorteringsterminaler har Vaculex skapat nya unika lyftlösningar för flygplatser. Vaculex lyftlösningar för flygplatser finns installerade jorden runt.
Vaculex lyftlösningar för flygplatser finns idag installerade på över 55 flygplatser runt om i världen

Bagagehantering

Situation:
Bagagehantering på flygplatser är oftast en kombination av automatisk och manuell hantering. De automatiska bagagehanteringssystemen transporterar bagaget från incheckningsdisken, genom säkerhetskontrollen, och levererar det sorterat till antingen en bagageränna eller till ett område på transportbandet där bagaget manuellt kan plockas. Därifrån lastas bagaget manuellt upp in i olika typer av flygplanscontainrar (ULD) eller upp på vagnar.

Den manuella hanteringen resulterar i förslitningsskador vilket leder till minskat tempo och hög sjukfrånvaro. I utrymmen där bagage hanteras är ofta utrymmet begränsat, speciellt takhöjden.

Lösningar:
Vaculex har utvecklat och implementerat lösningar för att lösa de problem som uppstår vid manuell hantering av bagage på flygplatser. Resultaten är ergonomiska lyftlösningar som potentiellt ökar produktiviteten men ändå avsevärt minskar risken för belastningsskador.
Vaculex erbjuder lösningar som kan installeras och användas i trånga utrymmen med låg takhöjd utan att det begränsar funktionen på lyftsystemet.

hamn2-2

Lösningarna för bagagehantering kan också implementeras vid hamnar för kryssningsfartyg (se video) eller på andra ställen där bagage hanteras.

Vaculex Baggage Handling Solutions include solutions for:

Lasta bagage från bagageränna till vagn

Flytta bagage mellan vagn och transportband

Hantera bagage som är utvalt för extra säkerhetskontroll

Our latest Innovation – The Baggage Loader ULD

Vaculex Baggage Loader ULD, is a new,  patented lifting solution for airports. It is  designed for the task of loading and unloading ULDs, normally a heavy job with  manual lifting at many airports.  The YouTube video, show you how it works, when loading an AKE container in Frankfurt Airport.

Lasta bagage från bagageränna till vagn

Airport-Loading-from-chute-to-open-Cart2-2

air1-2 air2-2 

På många flygplatser transporteras och sorteras incheckat bagage automatiskt varefter det släpps ner i bagagerännor av flygplatsens sorteringssystem.

Bagaget måste sedan flyttas från bagagerännan till vagnar som sedan används för att transportera bagaget ut till flygplanet. Området där bagaget flyttas från bagagerännorna till vagnarna brukar kännetecknas av relativt låg takhöjd och ibland också begränsat arbetsutrymme.

Vaculex lösningar för hantering av bagage från bagagerännor till vagnar är speciellt utvecklade för hantering av en mängd olika typer av bagage i områden med låg takhöjd och med begränsat tillgängligt arbetsutrymme.

Produkter som används:
Vaculex TP
Traverserande svängkran

Airportosna

Operatörer som flyttar bagage mellan bagageränna och vagnar på en flygplats.

Flytta bagage mellan vagnar och transportband

landvetter-2 air4-2 air5-2

När man lastar av bagage från flygplan så lastas bagaget oftast på vagnar som sedan användas för att transportera bagaget in till flygplatsens terminalbyggnad.

I terminalbyggnaden lastas bagaget från vagnarna över till ett transportbandsystem som i sin tur förflyttar bagaget till bagageutlämningsområdet. Avlastningen av bagage från vagnar till transportband kännetecknas av ett högt arbetstempo.

Vaculex lösningar för avlastning av vagnar är speciellt utvecklade för högt arbetstempo vid hantering av i princip alla typer av bagage med vikter från 0 upp till 45 kg.

Produkter som används:
Vaculex TP

Traverssystem

Kundberättelse – Münster Osnabrück

Münster Osnabrück International Airport

“Vaculex har verkligen gjort livet lättare här!””

osnaref– Roland Jochem, som använder Vaculex TP

Kund:
Münster Osnabrück flygplats är en internationell flygplats belägen i Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Bakgrund:
Några av arbetarna hade lidit av diskbråck och kunde inte arbeta på grund av belastningen de utsatts för genom att lyfta bagage manuellt.

“Vem som helst kan använda Vaculex systemet. Allt du behöver är fem minuters undervisning och du är redo att arbeta”

osnaref2 – Klaus Strender, verkställande direktör, FMO Airport Services

Lösning:
Vaculex systemet gör det möjligt för arbetare, som drabbats av arbetsskador, att återvända till sina jobb och arbeta utan problem. Münster Osnabrück International Airport kan därmed upprätthålla produktiviteten på sina anställda. Vaculex lösningar gör det möjligt för arbetare att lasta bagage snabbt och enkelt utan farlig ansträngning på kroppen.

Läs mer om referenskunden

Göteborg Landvetter Airport

“Vaculex lyftutrustning hjälper verkligen!”

landref– Rasmus Grahm, koordinator som använder Vaculex TP

Kund:
Göteborg Landvetter Airport är en internationell flygplats i den västra delen av Sverige med regelbundna non-stop linjer till ca 50 destinationer.
Bakgrund:
I området där bagage lastas på transportbanden har tidigare arbetsförhållandena kunnat resultera i förslitningsskador.
landref2Lösning:
Med hjälp av Vaculex TP har arbetet blivit mycket lättare. Arbetarna kan utföra de många lyften utan ansträngning.

Läs mer om referenskunden

Hantering av bagage som valts ut för extra säkerhetskontroll

litenreconarea-2

Misstänkt bagage avleds från sorteringssystemet in till ett s.k CBRA-rum (Checked Bagage Reconciliation Area) och lyfts upp för att flyttas från det inkommande transportbandet till en inspektionsstation. Efter kontrollen av bagaget måste säkerhetsansvarig flytta över bagaget till ett utgående transportband. Innan Vaculex lösningar för CBRA-rum infördes så utfördes lyftarbetet manuellt vilket resulterade i skador och minskad produktivitet.

CBRA rummen är ofta unika och skiljer sig från en flygplats till en annan. Låga takhöjder, trånga och oregelbundna utrymmen kräver mycket flexibla lyftlösningar. Vaculex speciellt utvecklade lösningar för CBRA-rum tillåter lyft och förflyttning av bagage i trånga utrymmen samtidigt som skador undviks och produktiviteten upprätthålls.

1-2 3-2 2-2
Standard BaggageLift
Detta är den vanligaste lösningen för en normal takhöjd.
BaggageLift för låg takhöjd
Denna unika lösning är perfekt för CBRA rum.
BaggageLift som är extra enkel att installera
Maximal flexibilitet ges med minimala kostnader.
Produkter som används: Produkter som används: Produkter som används:
 Vaculex TP
Traverssystem
 Vaculex TP (TPH)
Traverserande svängkran
 Vaculex TP (TPH)
Viksvängkran AC402

Flygfrakthantering

Situation:
Paketgods transporteras i ULD (flygplanscontainrar) och på pall med fraktflygplan runt om i världen. Innan paketgodset lastas ombord måste det vara sorterat och lastat på en ULD eller motsvarande.

Efter att ULD har lastats av flygplanet måste paketgodset lastas från ULD över till andra typer av lastbärare som sedan används för vägtransporter. Denna typ av lastning- och sorteringsprocess utförs oftast manuellt.

Den manuella hanteringen som sker till, från och mellan ULD resulterar lätt i förslitningsskador vilket leder till sjunkande arbetstempo och hög sjukfrånvaro.

aircargo_new

Lösningar:
Vaculex har utvecklat och implementerat lösningar för att hantera problemen på flygfraktterminaler, specifikt när det gäller att flytta paketgods till, från och mellan ULD. Resultatet är ergonomiska lösningar som potentiellt ökar produktiviteten och samtidigt minskar risken för förslitningsskador.

sas2-2

SASCARGO-2

Vaculex lösningar för flygfrakt av paketgods inkluderar lösningar för:
Flytta gods mellan ULD av palltyp (PAG, PYB etc.) eller ULD i form av öppen typ av container (AKH, AAX)
Lastning eller lossning av ULD i form av stora containrar (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)

Förutom specialiserade lösningar för flygfrakthantering erbjuder Vaculex lösningar för paketsorteringsterminaler vilka även kan användas för flygfrakthantering. Detta innefattar lösningar för lastning och lossning av containers och trailers samt lösningar för att sortera inkommande eller utgående paket.

Flytta flygfraktat gods mellan pallar eller mellan containrar

Gods avsett för flygfrakt brukar lastas in ULD (Unit Load Devices) innan det lastas in i flygplanet. Dessa ULD är av två huvudtyper, antingen av palltyp eller av containertyp. Var och en av dessa typer av ULD finns i många olika former och storlekar.

Att lasta gods till och från ULD innebär mycket tungt manuellt arbete för personalen på flygfraktföretagen, först lastas godset upp på ULD, när ULD nått ett flygfraktnav lossas godset och lastas på en ny ULD vil ken sedan transporteras till den slutliga flygplatsdestinationen.

Det tunga arbetet med lastning och lossning av ULD orsakar mycket belastning på operatörerna och resulterar i sjunkande arbetstempo, förslitningsskador och missnöje.

Vaculex har utvecklat speciella lösningar för hantering av gods till, från och mellan ULD. Lösningarna fokuserar på att förbättra arbetstillfredsställelsen, förbättra produktiviteten och minska förslitningsskadorna.

cargo2

Air-cargo_branschbild_060324

Air-cargo1-2

Sortering av gods mellan pallar utförs effektivt med minimal påfrestning på kroppen.

aircargo2-2

Lastning av containers utförs med betydligt lägre risk för personskador orsakade av dålig arbetsställning

aircargo3-2

Vaculex TP som är en del av Vaculex lösningar för flygfrakt är extremt mångsidig och hanterar många typer av gods.