Bild-008

Vi hanterar alla typer
Vaculex lyftare utrustade för att hantera bagage, kan lyfta nästan alla typer av normalt bagage.

Hårda väskor, mjuka väskor eller ryggsäckar kan alla hanteras med ett enda verktyg.

Kundanpassade lösningar
Vaculex kan också tillhandahålla kundanpassad lyftutrustning för att lösa mycket komplexa bagagehanteringssituationer.

Resultaten är ergonomiska lösningar som potentiellt ökar produktiviteten samtidigt som risken för förslitningsskador minimeras.

 Det kan inte bli enklare..

Baggage1 Baggage2 Baggage-3

Bagagehantering