Vi underlättar ditt arbete
Manuell hantering av säckar är oftast ett mycket tungt arbete. Vaculex har lösningar som eliminerar problemet.

Det överlägsna valet
Vaculex lyftutrustning för hantering av säckar är för det mesta bättre än alternativa lösningar.

Säckarna blir lätta att hantera och våra ergonomiska lyftare kommer att ge möjlighet till en högre arbetstakt än om säckarna lyfts manuellt.

Du kanske också är intresserad av:

Produkter som används:

Vaculex VL>>

Övrigt:

Tvätt- eller postsäckar>>

Videoklipp>>
Kontakta oss>>

Tunga lyft blir mycket enklare

Sacks-1

Videoklipp