TL_empty-sack

Ergonomiska lösningar
Vaculex har utvecklat en speciell lösning för ergonomiska lyft och tömning av löst lastade säckar.

Lösningen kan användas på till exempel tvättsäckar och postsäckar.

Varför ni behöver Vaculex
Er arbetssituation kommer att bli lättare. Ni kan öka er produktivitet och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

laundry

Du kanske också är intresserad av:

Produkter som används:

Vaculex TL>>

Övrigt:

Case study – Berendsen>>

Videoklipp>>
Kontakta oss>>