pct

Situation:
Vid alla paketsorteringsterminaler finns vanligtvis någon form av manuell hantering av paket. På mindre terminaler dominerar manuell hantering. På större terminaler sköter automatiserade sorteringssystem huvuddelen av sortering och logistik i terminalen men den manuella hanteringen utgör fortfarande en viktig del.

Det finns alltid visst gods som inte passar i det automatiserade sorteringssystemet, detta så kallade ej maskinbara gods är ofta stort och tungt men måste trots det hanteras manuellt på grund av bristen på lyfthjälpmedel.

Manuell hantering har tidigare varit det enda alternativet vid lastning och lossning av containrar eller trailers eller vid sortering av paket mellan pallar, burar och transportband.

posten-manually-handling

Den manuella hanteringen vid paketsorteringsterminaler karaktäriseras vanligtvis av högt tempo och ansträngande arbetsställningar som om de inte utförs på rätt riskerar att orsaka skador. Vikten av godset kan ofta vara upp till 40 kg.

Den manuella hanteringen riskerar att orsaka förslitningsskador och allvarliga skador på till exempel ryggen. Resultatet är hög sjukfrånvaro, låg produktivitet och missnöjd personal.

 

Lösning:
Vaculex har utvecklat och implementerat lösningar för att lösa problemen för den manuella hanteringen på paketsorteringsterminaler. Resultatet är ergonomiska lösningar som potentiellt ökar produktiviteten samtidigt som man minimerar risken för förslitningsskador och andra skador på till exempel på ryggraden. Efter bara en kort period av träning kan de flesta i personalen använda utrustningen som en självklar del i sitt arbete.posten3

Vaculex Lösningar för paketsorteringsterminaler omfattar lösningar för:
Lastning eller lossning av löslastat gods i containrar och trailers
Sortering av paket mellan burar, pallar och transportband


Att integrera Vaculex lösningar i det befintliga hanteringssystemet är oftast lätt. I de fall där det endast finns begränsat utrymme som låg takhöjd, trånga passager och smala områden har Vaculex speciella lösningar som fungerar i de flesta situationer.

Lastning eller lossning av löslastat gods i containrar och trailers

pc

carrierposten pct3

De flesta pakettransportföretag använder löslastade containrar och trailers för transport mellan sina sorteringsterminaler. Oberoende av om sorteringsterminalerna är automatiserade eller ej så måste alltid paketen lastas av manuellt från trailers eller containers in till sorteringsterminalen, sedan sorteras och sedan manuellt lastas in i trailers eller containers för vidare transport.

Lastning och lossning av containrar eller trailers är ett av de mer fysiskt krävande jobben på en paketsorteringsterminal.

Vaculex har utvecklat en lyftlösning som minimerar belastningen på operatörerna, ökar produktiviteten samt förbättrar arbetstillfredsställelsen. Lösningen, Vaculex ParceLift, är monterad på det teleskopiska transportbandet som ofta redan finns installerat på paketsorteringsterminalerna.

Ett flertal pakettransportföretag använder Vaculex ParceLift för att skapa en sund och attraktiv arbetsmiljö för den personal som arbetar med lastning och lossning av containrar och trailers.

Produkter som används:
Vaculex ParceLift

Sortering av paket mellan burar, pallar och transportband

parcel5

Parcel-Carrier-Moving-parcels-between-Cages-and-conveyors2

Manuell sortering av paket är oftast mellan burar, pallar och transportband. Lossning av gods i burar innebär ofta dåliga arbetsställningar med risk för ryggont eller andra skador vid lyft av paket från låg nivå in till en bur. I denna situation förekommer frekventa vridningar av ryggens nedre del vilket ökar risken för ryggskador.

Med Vaculex lösningar för sortering av paket mellan burar, pallar och transportband bärs vikten av paketen fullt ut av vakuumlyftaren. Risken för skador minskar dramatiskt.

Operatören har möjlighet att bara använda en hand för att lyfta paketen vilket gör den andra handen tillgänglig för att till exempel använda en streckkodsläsare, plocka små paket eller kuvert.

När burar skall fyllas eller paket skall byggas upp på pallar underlättar Vaculex TP-lyftaren arbetet med placeringen av paketen genom att lämna en hand tillgänglig för hjälp.

Kundberättelse

Posten Logistik Örebro

“Vaculex ParceLift är bra att jobba med”

operator-happy-at-posten – Gunnar Tunmats, skyddsombud som använder Vaculex ParceLift

Kund:
Posten Logistik i Örebro är en del av Posten Norden som i sin tur är en av Nordens största logistikoperatörer och dessutom världsledande inom kvalitet och leveranssäkerhet.

Bakgrund:
På Posten Logistik brukade man lasta av trailers och containers manuellt vilket resulterade i ryggont, förslitningsskador och trötta operatörer. Det största problemet var att plocka upp tunga paket från golvnivå upp på det teleskoperande transportbandet som matar in paketen in i det automatiska sorteringssystemet.

posten4

Lösning:
Genom att använda Vaculex ParceLift undviker man nu tunga lyft samt nästan alla manuella lyft vid lossning av containers. Ergonomin har förbättrats och operatörerna känner sig gladare och piggare.

Alla Posten Logistiks paketsorteringsterminaler använder Vaculex ParceLift för lossning av löslastat gods i containers och trailers. Vaculex TP används för hantering av paket inuti terminalen.

Läs mer om referenskunden

TNT

“Vaculex var den enda leverantör som kunde erbjuda ett lyftsystem som inte minskade produktiviteten.”

tntref– Thomas Engman, operativ chef på TNT, Sverige, 2003

Kund:
TNT är världsledande inom Global Express och logistiktjänster. TNT finns i mer än 200 länder och är en division i den holländska TNT Post Group (TPG), som är noterat på New York, London, Amsterdam och Frankfurt börserna.

Bakgrund:
TNT hade problem med skador på grund av manuella lyft som resulterade i sjukfrånvaro och stora kostnader för rehabilitering. Som en del i ett världsomspännande Health & Safety program, var utmaningen att hitta ett lyfthjälpmedel som bibehöll eller ökade produktiviteten.

Lyfthjälpmedlet skulle kunna hantera minst 75 % av paketen. Lösningen skulle vara användarvänlig och anpassningsbar för både vänster- och högerhänta personer.

Lösning:
Efter att ha installerat flera Vaculex TP på TNT, har skadorna reduceras till ett minimum. Vakuumlyften bibehöll eller i vissa fall ökade produktiviteten.

Vaculex TP visade sig kunna hantera 99 % av paketen med lätthet.

Läs mer om referenskunden