Working with ease

We vill make your job physically easier
focusing on: efficiency, ergonomics and safety

Vårt företag

Världsledande

Vaculex är en världsledande tillverkare av lyftsystem baserade på vakuumteknik. Vaculex exporterar till cirka 35 länder runt om i världen och representeras av både egen försäljningspersonal och lokala distributörer. Företaget grundades i Göteborg 1986 och har sitt huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg i Sverige. Vaculex har också kontor i Birmingham, Storbritannien, Charlotte i North Carolina, USA och Walldorf, Tyskland.

Unik kunskap

Vaculex utvecklar, tillverkar och marknadsför lyfthjälpmedel för laster upp till 200 kg. Principen att lyfta med hjälp av en vakuumlyftare är en Svensk uppfinning som introducerades i slutet av 1970-talet. Vaculex grundare hade ett nära samarbete med uppfinnaren i över 10 år gällande utvecklingen av lyftteknik baserat på vakuum.

“Vi fokuserar på helhetslösningar som minimerar belastningsskador och maximerar säkerheten med bibehållen eller högre produktivitet.”

Vaculex på mässan CeMAT 2011

Vaculex på mässan CeMAT 2011

Vi har kunder över hela världen,
några av dem är:

Välkommen att lära dig mer om Vaculex lösningar hos ovannämnda företag genom att klicka på deras länk.

Vi arbetar internationellt

Huvudkontor i Sverige
Produktutveckling, tillverkning och provning sker på Vaculex fabrik och huvudkontor i Sverige. Marknadsföring och distribution hanteras likaså från huvudkontoret.

Världsomfattande
Produkterna säljs av Vaculex försäljare, speciellt utbildade återförsäljare och agenter över hela världen. Våra kunder finns på alla kontinenter i världen.

Distributörer

Vi samarbetar med återförsäljare över hela världen
Vaculex exporterar till ca 35 länder världen över. I många av länderna har vi exklusiva distributörer som har stor kunskap om våra produkter.

I dessa länder har du möjlighet att bli en lokal återförsäljare och få lokal support från en Vaculex distributör. Du kommer att arbeta med en partner som känner både produkterna och marknaden mycket väl.

Stora möjligheter för dig
I de länder där Vaculex ännu inte är fullt representerade, har du möjlighet att bli en distributör för ett helt land eller en del av ett land, allt beroende på hur mycket du vill satsa.