Hur fungerar det? En elektrisk vakuumpump eller tryckluftsdriven ejektorpump pumpar luft genom en lyftslang som är sammankopplad med en sugfot.

När sugfoten placeras (lufttätt) på ett objekt, t.ex. en kartong sjunker lufttrycket (ett vakuum skapas) i lyftslangen och sugfoten. Skillnaden i tryck mellan lyftslang och sugfot relativt atmosfärstrycket gör att objektet fästs mot sugfoten och att lyftslangen drar ihop sig vertikalt -objektet lyfts.

Unik säkerhet eftersom sugfotens area alltid dimensioneras med en säkerhetsfaktor i relation till lyftslangens area, riskerar du inte att tappa objekt som är för tunga. Om objektets vikt är för stor kommer vakuumlyftaren helt enkelt inte lyfta objektet.

Detta eliminerar risken för personskador och skador på gods. Om vakuumpumpen skulle sluta fungera behålls vakuumet kvar i lyftslang och sugfot så att lasten kan sänkas på ett kontrollerat sätt.

videos63