Pelarsvängkranar

Pelarsvängkranar

AHB-crane

Pelarsvängkran, AHB1 modellserie

LHB-crane - Pillar Jib Crane

Pelarsvängkran, LHB modellserie

Långsam och medelsnabb hantering
En pelarsvängkran som används tillsammans med en Vaculex vakuumlyft är en ekonomisk lösning som lämpar sig för långsam och medelhögt tempo vid hanteringen.

Tillverkad av lätta material
Vaculex pelarsvängkranar är optimerade för uppgiften med kranarmar tillverkad av aluminium och pelare tillverkade av stål.

Flera storlekar för att passa era behov
Pelarsvängkranarna finns i flera storlekar för att passa era behov när det gäller arbetsområdet och last.

Arbetsområdet för Vaculex pelarsvängkranar täcker en 270° sektor med radie från upp till max 2 m till upp till max 5 m.

Väggsvängkranar

Wall-Jib-Crane-AHB13W

Väggsvängkran, AHB1 modellserie

Wall-Jib-Crane-LHB

Väggsvängkran, LHB modellserie

Ekonomisk lösning
En väggmonterad svängkransarm som används tillsammans med en Vaculex vakuumlyft är en ekonomisk lösning som lämpar sig för materialhantering i långsamt eller medelhögt tempo.

Tillverkad av lätta material
Vaculex väggsvängkranar är optimerade för uppgiften med kranarmar tillverkade av aluminium och fästen tillverkade av stål.

Flera storlekar för att passa era behov
Väggsvängkranarna finns i flera storlekar för att passa era behov när det gäller arbetsområde och last.

Arbetsområdet för Vaculex väggsvängkranar täcker en 180° sektor med radie från upp till max 2 m till upp till max 5 m.

WALL-LHB

 

Teknisk beskrivning
Pelarsvängkran
AHB1 modellserie

LHB-beskrivning

Teknisk beskrivning
Pelarsvängkran
LHB modellserie

LHB-beskrivning

Teknisk beskrivning
Pelarsvängkran
LHB modellserie

WALL-AHB

Teknisk beskrivning
Väggsvängkran
AHB1 modellserie

Pillar-VL

Vaculex VL monterad på en pelarsvängkran