Traverserande svängkranar

Traversing-Jib-Crane-JTC35

modell JCT35

Speciellt lämpad för arbetsområden med oregelbunden form
Vaculex traverserande svängkranar används tillsammans med Vaculex vakuumlyftare när arbetsområdet är begränsad till en form som utesluter användning av traverskranar eller andra konventionella kranlösningar.

Arbetsområdet kan vara stort på en del av den totala ytan, men smalt på en annan. Detta kan till exempel bero på att en del av arbetsområdet är i en korridor eller genom en smal passage.

Kundanpassad för era specifika behov
Vaculex traverserande svängkranar kommer att kundanpassas för era specifika behov. Möjligheterna att skapa mycket flexibla lösningar är enorma.

Vaculex har utvecklat speciella lösningar för att traverserande svängkranar ska kunna arbeta med snabb hantering i trånga utrymmen med låg takhöjd.

En unik egenskap är också, om så önskas, möjligheten att elektroniskt styra kransystemets höjd för att få det att fungera inne i olika containers med varierande takhöjd.