Vacluex TP – lätt och flexibel

Vaculex TP är utformad för snabb materialhantering

Vaculex TP är en vakuumlyftare som är särskilt utformad för snabb hantering av gods på paketsorteringsterminaler, distributionscentraler och flygplatser.

Extremt mångsidig
Vaculex TP är extremt mångsidig och hanterar en stor variation av laster avseende storlek, form och vikt. Vaculex TP kan greppa lasten från vilken sida som helst. När du har lyft lasten kan du lätt rotera antingen lyftaren eller lasten för att sedan placera den på önskat sätt.

Vaculex TP minskar belastningsskador
Manuella lyft som sker snabbt i ansträngda arbetsställningar kräver inte tunga vikter för att orsaka smärta och belastningsskador. Med hjälp av vakuumlygtaren Vaculex TP reduceras risken för skador till ett minimum.

Vaculex TP är mycket användarvänlig och kräver minimal utbildning för att använda. Den är så lätt och enkel att hantera att arbetshastigheten och produktivitet i många fall ökar, vilket brukar vara det motsatta när man använder lyfthjälpmedel.

Vaculex TP finns i många versioner med många tillbehör
Vaculex TP kan konfigureras för många uppgifter. Vaculex TP finns med Vaculex patenterade teknik som gör det möjligt att till fullo utnyttja lyftaren i områden med låg takhöjd.

Vaculex TP finns att tillgå tillverkad i rostfritt stål, den kan utrustas med vårt energibesparande system ATOP, fjärrkontroller, olika sugfötter, parkeringsstationer och andra alternativ för att passa era behov.

Vaculex TP är konstruerad för mycket snabb hantering av gods på upp till 40 kg men finns även i versioner för att lyfta gods på upp till 65 kg.

Vem är den typiska kunden för Vaculex TP?
Typiska kunder för Vaculex TP är paketsorteringsterminaler, flygplatser, distributionscentraler, transport, lager, postorder, flygfrakt och andra företag där snabba lyft sker.

Hur du använder Vaculex TP

Anpassningsbar för höger- och vänsterhänta
Lösgör frigöringsknappen och tryck tillbaka den på vänster eller höger sida om handtaget.

Rotera last
Hela manöverenheten med last kan roteras 360°. När paket behöver placeras i trånga utrymmen roteras själva lasten medan manöverenheten är stilla.

Manöverreglage
Fäst sugkoppen på lasten. När trycket på reglaget släpps så lyfts lasten. Sänk lasten genom att öka trycket på reglaget. Utan last lyfts TP till förinställt balansläge.

Greppvinklar
Lasten kan fästas fast från alla sidor, inte bara ovansidan. När paket greppas från sidan vinklas sugkoppen framåt.

Frigöringsknappen
Tryck in frigöringsknappen för att frigöra paket. Denna funktion är användbar när paket behöver släppas i luften utan att först ha nått golvet eller annan fast yta.

Teknisk information TP/TPH

TP

TPH

atp2

Liftunit TP100
Recommended max load (kg) 40
Safety factor (Attachment force/Lifting force) min 2,3
Weight (kg) 5,7
Sound level (dBA) 54-65


abild2

Pumpunit, electric 702 802 902
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50 Hz 60 Hz
Power (kW) 0,75 0,9 1,25 1,5 2,4 3
Voltage (V) 174-254/300-440 190-300/330-520 190-254/330-440 190-290/330-500 190-255/330-440 190-290/330-500
Weight (kg) 61 73 107
Dimensions
LxWxH (mm)
815x515x540 815x515x540 870x560x575
Sound level (dBA) 54 56 54 56 63 65


abild3

Pumpunit, pneumatic 100 150
Air consumption (Nl/h at 6 bar) 420 630
Sound level (dBA) 60-65 60-65

Vaculex TP – olika versioner

Vaculex TP100 med bälgkopp för hantering av paket och många andra typer av gods.
Se dimensioner >>

Vaculex TPH100 med bälgkopp för hantering av paket och många andra typer av gods i områden med låg takhöjd.
Se dimensioner >>

Vaculex TP100 med förlängt kontrollhandtag för att lätt hantera stora objekt.
Se dimensioner >>

Vaculex TP100 med sugfot lämplig för att lyfta bagage, säckar och många andra typer av gods.
Se dimensioner >>

Vaculex TPH100 med sugfot lämplig för att lyfta bagage, säckar och många andra typer av gods i områden med låg takhöjd.
Se dimensioner >>

Vaculex TP100 med ljuddämpad oksugfot för hantering av stora objekt
Se dimensioner >>

Vaculex TPH100 med ljuddämpad oksugfot för hantering av stora objekt i områden med låg takhöjd
Se dimensioner >>

Vaculex TP140 med förlängt manöverhandtag och ljuddämpad oksugfot för hantering av stora och tunga föremål
Se dimensioner >>

Vaculex TP100 finns i rostfritt stål med kvalitet A2.
Gå till sida >>

Tillbehör

Snabbfäste
Bajonettfattning, övre och nedre del. För snabbt och enkelt byte av sugfötter eller verktyg.

Oksugfot 
Oksugfot med två justerbara sugfötter. Lämplig för kartonger med delat lock och material i form av skivor etc. Ett stort sortiment finns att tillgå.

Rektangulär sugfot 
Rektangulära sugfötter är lämpliga för hantering av gods med jämna ytor såsom papper, plåt, plattor etc. Dessa sugfötter finns i flera storlekar.

Oval sugfot 
Avsedd huvudsakligen för säckar men även lämplig för inplastat gods. Finns i flera storlekar.

Oksugfot 
Fast oksugfot med bälgsugkoppar. Användbar för ojämna ytor eller på ytor med skillnader i nivåer. Olika modeller.

Energibesparande system 
Vaculex TP finns med Vaculex ATOP energibesparande system som tillval. Systemet känner av när inget arbete utförs med lyften och försätter då systemet i standbyläge. Systemet återstartas av operatören med hjälp av en fjärrkontroll eller med en knapp på Vaculex TP parkeringsstation.

Radiostyrning 
Vaculex TP kan levereras med en fjärrkontroll för att manuellt stänga av eller koppla på pumpen var som helst i eller i närheten av arbetsområdet.

Vaculex VacPack3-902 
Vaculex VacPack är utrustad med 3 st. 902 pumpar komplett med filter, elskåp komplett med dvärgbrytare, motorskyddsbrytare, drifttidsräknare och gränssnitt för att styra pumparna från sina parkeringsstationer. Elskåpet är också utrustat med belysning på insidan och ett 230V uttag. Vikt komplett system: 500 kg.