Vaculex VL – en säker, kraftfull lyftare som lyfter nästan allt

• Tvåhandsmanövrerad vakuumlyftare.

• Hanterar laster mellan 30 och 200 kg.

• Mycket flexibel för att passa era specifika behov.

• Finns med ett brett sortiment av olika tillbehör.

• Ökar produktiviteten.

• Modulärt system som kan konfigureras för nya arbetsuppgifter över tiden.

• Tillförlitlig och med låga servicekostnader

• Finns i A2 rostfritt stål.

• Finns i flera ATEX-godkända versioner.

• Finns med Vaculex ATOP för ökad energieffektivitet och maximal komfort.

Vaculex VL är vår kraftfullaste vakuumlyftare

Vaculex VL är en kraftfull, mångsidig och användarvänlig modell för användning med tvåhandsgrepp avsedd för lyft på mellan 30 och 200 kg.

lifting-a-sack  lifting-a-sheet  VL_bobbins1

Vaculex finns i sex olika storlekar på lyftslangen, mellan 100 mm och 200 mm, med fem olika vakuumpumpar och många tillbehör och sugfötter för ett nästan oändligt antal kombinationer. Vaculex VL drivs vanligtvis av en elektrisk vakuumpump för bästa prestanda och flexibilitet men vi kan även tillhandahålla tryckluftsdrivna pumpar vid behov.

Lyfter nästan allt
Med en vakuumlyftare kan du lyfta lådor, säckar, trummor, plåtar, datorer, burar, tunnor, TV-apparater och mycket mer – beroende på utrustning och tillbehör.

Konstruktionen består av en pump, vakuumslang, lyftslang, manöverenhet och slutligen en sugfot eller möjligen ett gripande verktyg som är anpassat till era behov.
God ergonomi är bra ekonomi
Upprepade manuella lyft behöver inte vara tunga för att vara både farliga och ineffektiva. Oftast leder användandet av vakuumlyftaren till bättre ergonomi, ökad arbetstakt och högre produktivitet.

Kostnader för längre perioder av sjukfrånvaro reduceras och rehabiliteringsperioder undviks. Våra vakuumlyftare minimerar denna typ av problem och minskar risken för olyckor som kan skada användaren eller skada det lyfta godset.

För mer specifikationer:


Klicka för att titta på videoklipp på  Vaculex VL

Lyfter en mycket stor och tung låda

Lyfter ost

Teknisk information

Maximum lifting capacity 200 kg/440 lbs
Lift tube sizes 100-200 Ø
Electrical vacuum pump 2,2-6,5 kW
Vertical movement (lift height)
2.5 times m lift tube 1,7 m
3,0 m lift tube 2,1 m
4,0 m lift tube 2,7 m
Installation height
2.5 times m lift tube 2,9 m
3,0 m lift tube 3,4 m
4,0 m lift tube 4,2 m
Safety Factor (suction force vs lifting force) 2.5 times

Tillbehör

vl1

Oksugfot – två sugfötter
Oksugfot med två justerbara sugfötter. Lämplig för lyft av kartonger med delat lock, material i form av skivor etc. Ett stort sortiment finns tillgängligt.

vl2

Oksugfot – fyra sugfötter
Oksugfot med fyra justerbara sugfötter. Lämplig för långt, tunnt gods som plåt, träskivor etc. Ett stort sortiment finns tillgängligt.

vl3

H-oksugfot
H-oksugfot med fyra justerbara fötter. Lämplig för stora plåtar, skivor etc. Ett stort sortiment finns tillgängligt.

vl5

Rektangulär sugfot
Rektangulära sugfötter är lämpliga för hantering av gods med jämna ytor såsom papper, plåt, plattor etc. Finns tillgänglig i många storlekar.

vl7

Böjd sugfot
För lyft av rör, axlar, trummor etc. Finns tillgänglig i specialgjorda storlekar.

vl4

Oval sugfot
I huvudsak för säckar men även lämplig för inplastat gods. Finns i flera storlekar.

vl6

Rund sugfot
Lämplig för burkar, tunnor, stenar etc. Finns i flera storlekar.

vl8

Vinkelled
Lämplig för att flytta, till exempel en plåt, från horisontell position till en vertikal eller vice versa.

vl9

Bottensvirvel
Ger möjlighet till att roteraa lasten upp till 360° samtidigt som manöverenheten kan hållas stilla. Lämpligt för att placera gods i trånga utrymmen eller i bestämda mönster.

vl10

Snabbfäste
Bajonettfattning, övre och undre del. För snabbt och enkelt byte av sugfötter eller verktyg.

vl11

Flexibel t handtag
Flexibel t förlängt handtag. Användbart vid stapling av gods högt upp på en pall etc. Finns i olika längdutföranden.

vl12

Fast förlängt handtag
Fast förlängt handtag. Användbar vid hantering av måttmässigt stora laster. Finns i olika längdutföranden.

vl14

Dammfilter
Extra stort dammfilter. Användbart i dammiga miljöer.

vl15

Skyddsventil
För säkra lyft med fasta krokar/verktyg. Eliminerar vakuumet i lyftslangen om godset frigörs av misstag.

vl16

Universalled
Avlastar manöverenhet och lyftslang om godset greppas offset relativt sin tyngdpunkt.

vl17

Frigöringsventil
För standard manöverenhet. Underlättar frigöring av godset när stora sugfötter används

vl18

Frigöringsventil
För förlängda handtag. Underlättar frigöring av godset när stora sugfötter används.

vl13

Ljudhuv
Ljudhuven sänker ljudnivån på pumpenheten. Ljudhuv finns tillgänglig för alla Vaculex elektriska pumpar.

a2bild

Vaculex VL i rostfritt stål
Vaculex VL är tillgänglig i versioner tillverkade av rostfritt stål av kvalitet A2.

energybild

Energibesparande system
Vaculex VL finns med Vaculex ATOP energibesparande system som tillval. Systemet känner av när inget arbete utförs med lyften och försätter då systemet i energisparande standbyläge. Systemet återstartas mycket enkelt med en fjärrkontroll.

remote-control

Radiostyrning
Vaculex VL kan levereras med en fjärrkontroll för att manuellt stänga av eller koppla på pumpen var som helst i eller nära arbetsområdet.

Vaculex VL – ATEX versioner
Vaculex VL
ATEX versions
Equipment group Equipment Category Explosion group Maximum surface temperature
II 2G IIB T3 II, All other areas than mines 2G, can be used in zones 1 and 2.
Occasionally explosive atmosphere present due to gas.
IIB,
Medium flammable
T3, 200ºC
II 3G IIB T3 II, All other areas than mines 3G, can be used in zone 2.
Normally no explosive atmosphere due to gas but may occur for just a short period.
IIB,
Medium flammable
T3, 200ºC
II 2D 200ºC II, All other areas than mines 2D, can be used in zones 21 and 22.
Occasionally explosive atmosphere present due to dust.
N/A 200ºC
II 3D 200ºC II, All other areas than mines 3D, can be used in zone 22.
Normally no explosive atmosphere due to dust but may occur for just a short period.
N/A 200ºC