Lösningen

“Vaculex ParceLift är bra att jobba med”

operator-happy-at-posten

Lösning:
Genom att använda Vaculex ParceLift undviker man nu tunga lyft och nästan alla manuella lyft vid lossning av containers och trailers. Ergonomin har förbättrats och personalen känner sig gladare och piggare.

Alla Posten Logistiks paketsorteringsterminaler använder Vaculex ParceLift för lossning av löslastat gods i containers och trailers. Vaculex TP används för hantering av paket inuti terminalen.

Den tidigare hanteringssituationen:
Lossning skedde manuellt, personalen lyfte paketen upp på en teleskoperande bandtransportör
Personal: Två per inlastningsplats.
Utrustning: En Caljan teleskoperande bandtransportör per inlastningsplats

Den nya lösningen:
Lossning sker med hjälp avVaculex ParceLift
Operatörer: En per inlastningsplats.
Utrustning: En Caljan teleskoperande bandtransportör och en Vaculex ParceLift per inlastningsplats.

Resultat:
1. Full acceptans från operatörerna
2. Inga klagomål på ryggont. Nöjd personal.
3. Minskad sjukfrånvaro (mellan 10 – 15%) ner till en normal nivå (ca 5 %)
4. Inget behov av att flytta personal till nya positioner med lätta arbetsuppgifter
5. Mindre personalomsättning.
6. Inga klassificerade belastningsskador
7. Kvinnor kan arbeta i denna position
8. Färre personal behövs. En person istället för två på varje inlastningsplats. Ingen behövde gå, övertaliga fick nya arbetsuppgifter.

Posten Logistics Örebro

Kund:
Posten Logistik i Örebro är en del av Posten Norden som i sin tur är en av Nordens största logistikoperatörer och dessutom världsledande inom kvalitet och leveranssäkerhet.

Bakgrund:
På Posten Logistik brukade man lasta av trailers och containers manuellt vilket resulterade i ryggont, förslitningsskador och trött personal. Det största problemet var att plocka upp tunga paket från golvnivå upp på det teleskoperande transportbandet som matar in paketen in i det automatiska sorteringssystemet.

Läs mer om Vaculex ParceLift

casesidanpostenbild

casesidanpostenbild3
casesidanpostenbild2