Lösningen

 sascase

Lösning:
Alla arbetsplatser där SAS Cargo/Spirit manuellt lastar eller lossar last är utrustade med en Vaculex TP.

Vaculex TP gör att lasten blir viktlös för operatörerna. Operatörerna kan därmed arbeta med ett högt tempo utan risk för skador orsakade av tunga eller repetitiva lyft.

Vaculex TP visade sig kunna hantera mer än 90 % av godset med vikter på upp till 45 kg.

“Vi har försökt att hitta ett lyfthjälpmedel för vår manuella hantering under lång tid. Vi har provat flera andra typer av utrustning utan någon framgång. Vaculex erbjöd ett system som fungerar i verkligheten för flygfrakt-godshantering.”

Samarbetet med Vaculex har under alla faser, från testprojekt till installation och uppstart, varit mycket bra.

Vaculex TP fungerar mycket bra för vår verksamhet. Lyften är mycket lätt att lära sig att använda och den är mycket snabb och flexibel. Det som imponerade på mig mest var det faktum att all personal spontant började använda dem, till och med innan utbildning och introduktion. Jag rekommenderar starkt Vaculex till andra flygfraktföretag ” 

– Karl-Åke Libell, Warehouse Manager på Spirit Air Cargo, Stockholm, Sverige

sascase3

SAS Cargo

Kund:
SAS Cargo är det ledande flygfraktföretaget till, från och inom Skandinavien och erbjuder transporter på över 700 flighter som täcker hela Skandinavien.

SAS Cargos hanteringsverksamhet har blivit ett fristående bolag med namnet Spirit Air Cargo Handling.

Spirit är Skandinaviens största flygfraktföretag.

Bakgrund:
SAS Cargo/Spirit insåg att tunga lyft i kombination med hög frekvens är kostsamt för dem.

Lastningsarbetarnas jobb innebar ofta mycket hårt arbete vilket resulterade i sjukskrivningar.

SAS Cargo/Spirit har letat efter ett lyfthjälpmedel som kan minimera risken för skada och samtidigt öka produktiviteten.
 
 
 
 
 

Läs mer om Vaculex TP

sascase5