Lösningen

“Vaculex var den enda leverantör som kunde erbjuda ett lyftsystem som inte minskade produktiviteten. Samarbetet har fungerat mycket bra och efteråt kan vi intyga att lyftarna fungerar ännu bättre än vi hade hoppats på. TP är mycket lätt att arbeta med och endast en kort instruktion behövs för nybörjare. De ergonomiska fördelarna med TP innebär också ekonomiska fördelar på grund minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader för rehabilitering, vilket i sin tur gör det lättare att attrahera och behålla kvalificerad personal. “

– Thomas Engman, operativ chef på TNT, Sverige, 2003

Lösning:
Efter att ha installerat flera Vaculex TP på TNT, har skadorna reduceras till ett minimum. Vakuumlyften bibehöll eller i vissa fall ökade produktiviteten. Vaculex TP visade sig hantera 99 % av paketen med lätthet.

tnt

TNT

Kund: 
TNT är världsledande inom Global Express och logistiktjänster. TNT finns i mer än 200 länder och är en division i den holländska TNT Post Group (TPG), som är noterat på New York, London, Amsterdam och Frankfurt börserna.

Bakgrund:
TNT hade problem med skador på grund av manuella lyft som resulterade i sjukfrånvaro och stora kostnader för rehabilitering. Som en del i ett världsomspännande Health & Safety program, var utmaningen att hitta ett lyfthjälpmedel som bibehöll eller ökade produktiviteten. Lyfthjälpmedlet skulle kunna hantera minst 75 % av paketen. Lösningen skulle vara användarvänlig och anpassningsbar för både vänster- och högerhänta personer.

Läs mer om Vaculex TP

tnt4