Vi gör ditt jobb lättare

På Vaculex har vi en uttalad filosofi som genomsyrar varje detalj i vårt arbete: vi arbetar för att göra ditt jobb lättare – på många olika sätt

Vi tillhandahåller kunskap och erfarenhet
Vi inte bara utvecklar, tillverkar och marknadsför vakuumlyftare. Vi ger också den kunskap och erfarenhet som behövs för att ni ska få den produkt som bäst passar era behov.

Säkerhetsställer korrekta installationer
Vaculex säkerställer en optimal installation och att du lär dig att använda utrustningen på rätt sätt. Vaculex ser till att du får kompetent service och hjälp i händelse av att du behöver det.

Göra monotona jobb mindre belastande
Som kund får du en produkt som gör monotona lyftarbeten mindre belastande för personalen. Våra produkter ökar dessutom effektiviteten och minskar de totala kostnaderna. Vi gör helt enkelt ditt jobb lättare.

Vacuum lifter solutions

Behovet av att minska arbetsrelaterade skador
Många företag upplever idag behovet av att minska mängden förslitningsskador som orsakas av manuell hantering av gods. Till en viss del kan dessa problem lösas med automatisering men i de flesta fall finns behov av större flexibilitet än vad sådana lösningar kan erbjuda.

Automation brukar också innebära stora ombyggnader av hela materialhanteringssystemet vilket blir en mycket kostsam och komplicerad process.

För vem?
Vaculex har utvecklat en serie av kompletta lösningar som är inriktade på att lösa lyfthanteringssituationer på flygplatser, paketsorteringsterminaler och distributionscentraler. Varje bransch har vissa gemensamma behov som våra lösningar har inriktats på att lösa.
Hur hjälper Vaculex lyftlösningar?
Vakuumlyftlösningar som utvecklats av Vaculex minskar drastiskt problemen med förslitningsskador samtidigt som det går att integrera dem i befintliga hanteringssystem. Integration kan göras i hanteringssystemen oavsett om dessa är delvis automatiserade eller helt manuella.

Vaculex vakuumlyftslösning möjliggör en hög arbetstakt och är mycket flexibel vilket gör det möjligt att hantera en mängd olika laster med en typ av utrustning. Installationen av utrustningen innebär vanligtvis endast mindre eller inga ändringar av den befintliga hanteringslayouten.

Vaculex har under flera år haft ett nära samarbete med ett antal stora logistikaktörer. Detta har utvecklat vår kunskap om vilka lösningar som är nödvändiga för att uppfylla branschens behov.

gladtjej-2

Draper Tools Limited

vacuumdraper150

”När vi hade sett lösningen var beslutet lätt att ta”

Jysk Central Warehouse

vacuumjysk150

“Det brukade vara ett väldigt fysiskt krävande arbete. Men nu kan alla jobba här”

Göteborg
Landvetter Airport

landvetter150

“Vaculex lyftutrustning hjälper verkligen!”

Münster Osnabrück  International Airport

vacuummunster150

Vaculex har verkligen gjort livet lättare här!”

Posten Logistics

vacuumposten150

Vaculex ParceLift är bra att jobba med

SAS Cargo

vacuumsas150

“Det som imponerade på mig mest var det faktum att all personal spontant började använda dem, även innan vi hade fått utbildning och introduktion.”

Can you predict the risk of injuries?

“Muskuloskeletala sjukdomar (MSD) täcker ett brett spektrum av hälsoproblem. De största grupperna är rygg-smärta/skada och arbetsrelaterade skador i de övre extremiteterna, allmänt kallade “förslitningsskador”. Nedre extremiteterna kan också påverkas

Lyft, svåra arbetsställningar och repetitiva rörelser är bland orsakerna. Vissa typer av besvär förknippas med särskilda arbetsuppgifter eller yrken.

MSD är ett vanligt hälsoproblem hos europeiska arbetstagare: 30% klagar på ryggont, 17% lider av muskelvärk i armar och ben, 45% uppger att de arbetar i smärtsamma eller tröttsamma arbetsställningar, 33% måste hantera tunga laster i sitt arbete.

– Europeiska byrån för säkerhet och hälsa i arbetet

injuries